Trobada amb mossos

La junta de l’APRS es va reunir dimecres, 27 d’abril, amb la Unitat Regional de Policia Administrativa, URPA, el Consell Comarcal de la Selva i Securitas. L’ajuntament de Riudellots per qüestions d’agenda no va poder assistir.

El motiu de la trobada és que hi hagi una bona xarxa comunicativa entre totes les parts, mossos, APRS , Consell Comarcal i vigilància privada perquè qualsevol incidència en el polígon es pugui resoldre amb la màxima eficiència.

Per part dels mossos seguiran fent rondes en el polígon, incrementant el servei si fa falta, el Consell Comarcal de la Selva vol facilitar les coses alhora de fer una denúncia, la nostra vigilància privada recordar a les empres que tinguin un sistema de seguretat adequat i per part del polígon recollir qualsevol tipus d’informació útil per totes les parts.

Font: APRS.