El 70% de les grans empreses gironines creixen en facturació i exportació durant el 2015

El 70% de les grans empreses gironines han crescut en facturació, han augmentat plantilles i han exportat més durant el 2015. Aquesta és una de les conclusions que posa sobre la taula el darrer estudi 'Girona 100', elaborat per la consultoria KPMG, i que anualment registra l'evolució de les firmes líders a la demarcació. L'anàlisi constata com les empreses han consolidat una tendència iniciada el 2014, any en què les firmes van tornar a créixer en beneficis.

De fet, com recull l'estudi, aleshores els seus marges van arribar a augmentar fins a un 30%, trencant la tendència a la baixa que arrossegaven des del 2010. L'accés al crèdit ha deixat de ser una preocupació per als empresaris, però es mantenen velles reivindicacions, com la necessitat de reduir burocràcia o d'abaixar impostos per afavorir que les firmes siguin més competitives.

L'estudi que periòdicament elabora KPMG té dues parts diferenciades: una de quantitativa, que pren com a referència les darreres dades publicades (en aquest cas, del 2014) i una altra de qualitativa. Aquí, s'entrevisten els responsables de les 100 grans empreses de la demarcació. Aquest any, a més, per primera vegada, se'ls ha fet una enquesta per veure quina ha estat l'evolució de les firmes.Els resultats posen de relleu que la gran majoria de les empreses han crescut durant el 2015.

De fet, el 70% han augmentat plantilla, el 67% han incrementat facturació i el 64% han crescut en exportació. Les enquestes posen de relleu que, al llarg de l'any passat, les grans empreses gironines han recuperat quota al mercat estatal (sobretot, en consum i béns d'inversió) i que, a l'hora d'obrir-se a l'exterior, aposten pels mercats sud-americans, els països àrabs i també l'Àfrica.

Pel què fa a la resta d'empreses, l'estudi 'Girona 100' constata com la majoria que no han millorat números s'han mantingut igual (al voltant del 20% de les enquestades). I que tan sols un 4% s'han vist obligades a reduir plantilla i un altre 13% han vist com al llarg del 2015 els queia la facturació.L'autora de l'anàlisi, i directora de la Càtedra d'Empresa Familiar de la UdG, Pilar Marquès, explica que les firmes encaren aquest exercici "amb optimisme".

De fet, segons es desprèn de les respostes, set de cada deu empreses creuen que aquest 2016 serà un any "positiu o molt positiu". "Això demostra que s'han fet els deures i que han deixat de viure en un entorn hostil", concreta Marquès.La part qualitativa de l'estudi també posa de relleu que les grans empreses gironines tornen a accedir al crèdit. De fet, la majoria han augmentat l'endeutament. "El finançament ja no es veu com un problema, sinó com una oportunitat", explica la directora de la càtedra. Ara bé, al costat d'això, els empresaris continuen mantenint velles reivindicacions per arribar a ser més competitius. Les principals, que se'ls redueixi la paperassa amb l'administració i que s'abaixin els impostos.

FONT: DdG