CUPONS A LA INNOVACIÓ

Acció ha tornat a obrir el programa de Cupons a la Innovació, per ajudar a les empreses a innovar en els teus productes i/o processos, alhora que estableixen col·laboracions estratègiques.

El format dels cupons a la innovació és una forma d'accés ràpid, àgil i flexible a serveis d'innovació per mitjà d'un descompte directe en la factura del proveïdor del servei.

Els imports màxims dels ajuts a fons perdut arriben, en funció de la tipologia dels serveis, fins al 80% del cost del consultor amb un màxim de 6.000€.

La data per a demanar els serveis són fins al 14 de desembre de 2016, o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària del Programa.

Si voleu més informació, podeu contactar per correu a competitivitat@selva.cat o bé directament en el següent enllaç: http://accio.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/ajuts-i-financament/cupons-innovacio/index.jsp