CENTRAL DE MANTENIMENT GIRONA, SA

Adreça: Av. Mas Vilà, 131-137 Telèfon: 972 478 307 Coordenades: Veure mapa

Transpots de mercaderies per carretera.