Política de protecció de dades

LEGISLACIÓ.
En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (des d'ara RGPD), ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA (des d'ara L’ASSOCIACIÓ) informa als interessats (des d'ara 'Usuaris') la forma en què es tractaran les seves dades de caràcter personal quan es accedeixin, naveguin o adquireixin els serveis de L’ASSOCIACIÓ. Aquesta política de privacitat s'aplica en la present pàgina web sota el domini principal www.aprs.cat.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.
Identitat: ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
NIF: G17369372
Adreça: Avinguda Mas Pins, 150 - 17457 Riudellots de la Selva (Girona)
Adreça electrònica: aprs@aprs.cat

FINALITAT I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT.
L’ASSOCIACIÓ usarà les dades que proporcioni l'Usuari per a les següents finalitats:

 • Respondre qualsevol sol·licitud d'informació sobre els serveis que ofereix L'ASSOCIACIÓ per part de l'Usuari
 • Atendre les sol·licituds d'adhesió a l'ASSOCIACIÓ

L'Usuari haurà d'acceptar la present política de privacitat per poder rebre aquesta informació per part de l'ASSOCIACIÓ. L'acceptació es produirà mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d'una casella disposada a l'efecte. Així mateix, es posa a disposició de l'Usuari la present política de privacitat, perquè el consentiment sigui lliure, específic, informat i inequívoc. En cas que l'Usuari no faciliti a l'ASSOCIACIÓ les seves dades, o ho faci de forma errònia o incompleta, no serà possible rebre la informació sol·licitada per part de l'Usuari.

CATEGORIES DE DADES QUE ES TRACTEN
L’ASSOCIACIÓ tracta les següents categories de dades:

 • Dades identificatives: nom, cognom/s, adreça electrònica i telèfon

Com resulta comprensible, aquesta classificació és una aproximació i pot no resultar exhaustiva, mes encara si es té en compte el constant canvi que pateix la matèria a tractar i les consegüents modificacions.

DRETS DELS INTERESSATS.
L'Usuari podrà exercir els següents drets pel que fa a les seves dades:

 • Accés.
  L'Usuari tindrà dret a obtenir la confirmació per part de l'ASSOCIACIÓ de si s'estan tractant o no les seves dades personals, així com l'accés a aquests.
 • Rectificació.
  L'Usuari tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixen. També tindrà dret a que es completin les seves dades personals, en cas que aquestes siguin incompletes.
 • Supressió.
  L'Usuari tindrà dret a obtenir la supressió de les dades personals, sempre que aquestes ja no siguin necessàries per als fins pels quals es van obtenir.
 • Oposició.
  L'Usuari tindrà dret a oposar-se al tractament de dades, sempre que es doni algun dels motius de l'Art.21 de l'RGDP.
 • Limitació.
  L'Usuari tindrà dret a obtenir l'ASSOCIACIÓ la limitació del tractament de dades quan es compleixin les condicions establertes en l'Art.18 RGPD.
 • Portabilitat.
  L'Usuari té dret a rebre les dades personals que hagi facilitat a L'ASSOCIACIÓ, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament quan es compleixin els requisits de l'Art.20 RGPD.

DESTINATARI DE LES DADES.
Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a L'ASSOCIACIÓ excepte en els casos:

 • Obligació legal.
 • Cessió expressa. l'Usuari autoritza de forma expressa a l'ASSOCIACIÓ la cessió de les seves dades a un tercer.

l'ASSOCIACIÓ podrà donar accés o transmetre les dades personals facilitades per l'Usuari a tercers proveïdors de serveis amb els que hagi subscrit acords d'encàrrec de tractament de dades, i que únicament accedeixin a aquesta informació per prestar un servei a favor i per compte del responsable.

DURADA DEL TRACTAMENT DE DADES
Les dades amb els fins exposats en l'apartat 3. Finalitat i legitimació del tractament seran conservats per un termini de 5 anys.

MENORS D'EDAT.
No s'autoritza l'ús d'aquesta pàgina a menors de 18 anys.

TUTELA DE DRETS.
L'ASSOCIACIÓ informa l'Usuari que podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades quan sigui procedent, que li atorga la legislació.

L’ASSOCIACIÓ informa l'Usuari que aquests drets tenen les següents característiques:

 1. L'exercici dels seus drets és gratuït, llevat que es tracti de sol·licituds manifestament infundades o excessives (p. Ex., Caràcter repetitiu), en aquest cas L'ASSOCIACIÓ podrà cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats o negar-se a actuar.
 2. Pot exercir els drets directament o per mitjà de la seva representant legal o voluntari.
 3. La sol·licitud ha de ser resposta per L'ASSOCIACIÓ en el termini d'un mes, encara que, si es té en compte la complexitat i nombre de sol·licituds, es pot prorrogar el termini en altres dos mesos més.
 4. Si L'ASSOCIACIÓ no dóna curs a la sol·licitud, l'informarà, com a molt tard en un mes, de les raons de la no actuació i la possibilitat de reclamar davant d'una Autoritat de Control.
 5. L'Usuari té dret a revocar el consentiment inicialment prestat, i a interposar reclamacions de drets enfront de l'autoritat de control competent, així com el dret a la tutela judicial efectiva.

Per exercir els seus drets L'ASSOCIACIÓ posa a la seva disposició els següents mitjans:

 1. Mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida l'ASSOCIACIÓ a Av. Mas Pins nº150, 17457 Riudellots de la Selva (Girona)
 2. Enviant formulari escanejat i signat a l'adreça de correu electrònic aprs@aprs.com indicant en l'assumpte Exercici de Drets LOPD.

En ambdós casos, haurà d'acreditar la seva identitat acompanyant fotocòpia o, si s'escau, còpia escanejada, del seu DNI o document equivalent per poder verificar que només donem resposta a l'interessat o el seu representant legal, havent d'aportar en aquest cas document acreditatiu de la representació.

Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l'exercici dels seus drets, l'informem que podrà presentar una reclamació davant l'autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

COM PROTEGIM LA SEVA INFORMACIÓ?
A l'ASSOCIACIÓ ens comprometem a protegir la seva informació personal. Utilitzem mesures, controls i procediments de caràcter físic, organitzatiu i tecnològic, raonablement fiables i efectius, orientats a preservar la integritat i la seguretat de les seves dades i garantir la seva privacitat.

A més, tot el personal amb accés a les dades personals ha estat format i té coneixement de les seves obligacions amb relació als tractaments de les seves dades personals.

En el cas dels contractes que subscrivim amb els nostres proveïdors incloem clàusules en les quals se'ls exigeix mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a les quals hagin tingut accés en virtut de l'encàrrec realitzat, així com implantar les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament de les dades personals.

Totes aquestes mesures de seguretat són revisades de forma periòdica per garantir la seva adequació i efectivitat.

No obstant això, la seguretat absoluta no es pot garantir i no hi ha cap sistema de seguretat que sigui impenetrable pel que, en el cas de qualsevol informació objecte de tractament i sota el nostre control es veiés compromesa com a conseqüència d'una bretxa de seguretat, prendrem les mesures adequades per investigar l'incident, notificar-ho a l'Autoritat de Control i, si s'escau, a aquells usuaris que s'haguessin pogut veure afectats perquè prenguin les mesures adequades.

Darrera actualització: 23/07/2020.

Idioma de redacció de la Política de Privacitat: Castellà.

Idiomes disponibles per a la lectura de la Política de Privacitat: Castellà, català i Anglès.

Política de cookies

Què són les Cookies?

Les cookies són petits arxius de dades que es reben al terminal des del lloc web visitat i s'usen per a registrar certes interaccions de la navegació en un lloc web emmagatzemant dades que podran ser actualitzades i recuperades. Aquests fitxers s'emmagatzemen a l'ordinador de l'usuari i conté dades anònimes que no són perjudicials per al seu equip. S'utilitzen per recordar les preferències de l'usuari, com l'idioma seleccionat, dades d'accés o personalització de la pàgina.

Les cookies també poden ser utilitzades per registrar informació anònima sobre com un visitant utilitza un lloc. Per exemple, des de quina pàgina web s'ha accedit, o si ha utilitzat un 'banner' publicitari per arribar.

Per què aquesta web utilitza cookies?

L’ASSOCIACIÓ utilitza les cookies estrictament necessàries i essencials perquè puguin utilitzar els nostres llocs web i els permetin moure's lliurement, utilitzar àrees segures, opcions personalitzades, etc. Aquestes s'utilitzen per ajudar a millorar el servei al client, mesurant l'ús i el rendiment de la pàgina, per optimitzar i personalitzar-la.

Els nostres llocs també poden tenir enllaços de xarxes socials (com Facebook o Twitter). L’ASSOCIACIÓ no controla les cookies utilitzades per aquestes webs externes. Per a més informació sobre les cookies de les xarxes socials o altres webs alienes, aconsellem revisar les seves pròpies polítiques de cookies.


Quin ús li donem als diferents tipus de cookies?

Segons la seva finalitat  
Cookies tècniques

Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per el correcte funcionament d'un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix.

Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment o validació d'opcions, utilitzar elements de seguretat, compartir contingut amb xarxes socials, etc.

Cookies de personalització

Aquestes cookies permeten a l'usuari especificar o personalitzar algunes característiques de les opcions generals de la pàgina web, per exemple, definir l'idioma, configuració regional o tipus de navegador.

Cookies analítiques

Les cookies analítiques són les utilitzades pels nostres portals Web, per elaborar perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris del mateix per tal de millorar l'oferta de productes i serveis.

Per exemple, mitjançant una cookie analítica es controlarien les àrees geogràfiques de major interès d'un usuari, quin és el producte de més acceptació, etc.

Cookies publicitàries / de publicitat

Les cookies publicitàries permeten la gestió dels espais publicitaris en base a criteris concrets. Per exemple la freqüència d'accés, el contingut editat, etc.

Les cookies de publicitat permeten a través de la gestió de la publicitat emmagatzemar informació del comportament a través de l'observació d'hàbits, estudiant els accessos i formant un perfil de preferències de l'usuari, per oferir publicitat relacionada amb els interessos del seu perfil.

Segons termini  
Cookies de sessió

Les cookies de sessió són aquelles que duren el temps que l'usuari està navegant per la pàgina web i s'esborren al final.

Cookies persistents

Aquestes cookies queden emmagatzemades en el terminal de l'usuari, per un temps més llarg, facilitant així el control de les preferències escollides sense haver de repetir certs paràmetres cada vegada que es visiti el lloc web.


Cookies pròpies

Nom Tipus Finalitat Més informació
Analítica APRS Gestió del registre i prestació del servei N/A

Cookies de tercers

Nom Tipus Finalitat Més informació
Analítica Google Analytics Informació analítica sobre com arriben els usuaris a la pàgina i quin ús fan en ella Veure

I si no vull tenir aquestes cookies o no faig res al respecte?

Per complir amb la legislació vigent, hem de demanar el seu permís per gestionar cookies. Si decideix no autoritzar el tractament indicant la no conformitat, només utilitzaríem les cookies tècniques, ja que són imprescindibles per a la navegació per la nostra web. En aquest cas, no emmagatzemaríem cap cookie. Si continua navegant per la nostra pàgina web sense negar la seva autorització, vol dir que accepta el seu ús.

Tingui en compte que si rebutja o esborra les cookies de navegació, no podrem mantenir les seves preferències, algunes característiques de les pàgines no estaran operatives, no podrem oferir serveis personalitzats i cada vegada que navegui per la nostra web haurem de sol · licitar de nou la seva autorització per a l'ús de cookies.

Si tot i així, decideix modificar la configuració del seu accés a la pàgina web, ha de saber que és possible eliminar les cookies o impedir que es registri aquesta informació al seu equip en qualsevol moment mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del seu navegador:Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, pel que no podem garantir que s'ajustin completament a la versió del seu navegador. També pot ser que utilitzi un altre navegador no contemplat en aquests enllaços com Konqueror, Arora, Flock, etc. Per evitar aquests desajustos, pot accedir directament des de les opcions del seu navegador que es troben generalment al menú d'Opcions, a la secció de 'Privacitat'. (Si us plau, consulteu l'ajuda del seu navegador per més informació.)


Més informació

Si necessiteu obtenir més informació sobre la directiva de cookies, podeu consultar el Butlletí Oficial de l'Estat publicat el passat 31 de març de 2012 (per a Espanya) on es transposen les directives en matèria de comunicacions electròniques.