FRISELVA

Adreça: Ctra. Nacional II, Km 706, 5 Telèfon: 972 47 62 50 E-Mail: info@friselva.com Web: http://www.friselva.com Coordenades: Veure mapa

Friselva és un escorxador i sala d'especejament de carn de porc i els seus productes derivats amb una llarga tradició en el sector porcí.