El consum d'aigua de Riudellots és un cas singular: administració i empreses han de treballar plegats

  • 23 Novembre 2023

En les últimes hores, s'han publicat diverses notícies als mitjans de comunicació sobre el consum elevat d'aigua al municipi de Riudellots de la Selva. 

Segons l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), La quantitat d'aigua consumida per habitant és de 665 litres diaris, superant així el nou límit establert per l'administració: 210 litres per habitant. L'ajuntament ha justificat aquest consum tan elevat argumentant que aquest sobre consum és causat per les empreses del municipi.

Des de l'Associació de Propietaris del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva (APRS), volem aclarir que, en els darrers anys, totes les empreses han reduït significativament el seu consum d'aigua. A més, s'estan implementant sistemes de reutilització i utilització d'aigua no potable. Com a exemple, l'empresa "Concetrol" actualment recupera un 40% del volum depurat d’aigua via osmosis.

Més de 10.000 persones treballen al municipi i, per tant, consumeixen l'aigua sanitària del poble. Si considerem que aquestes persones passen aproximadament un 20% del seu temps anual al municipi, podem afirmar que Riudellots té 2.072 habitants censats i 2.000 que no. L'ACA, a més de sectoritzar el consum industrial, hauria de tenir en compte aquesta singularitat.

Cal saber que les indústries amb un major consum d'aigua, com el cas de les càrnies, s'abasteixen principalment dels seus propis recursos hídrics i, per tant, no figuren dins del còmput de l'ACA. D'altra banda, aquestes indústries retornen pràcticament el 100% de l'aigua utilitzada a la llera del riu, ja que disposen de depuradores pròpies. El problema es que el cicle de l'aigua s'ha trencat i no retorna de nou a les conques d'aigua.

Una prova que les empreses consumeixen menys aigua que abans, la trobem en les dades de consum d'aigua publicades anualment per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Aquestes dades detallen el consum total d'aigua per municipi, diferenciant entre xarxa domèstica i d'activitats econòmiques, així com fonts pròpies. Durant l'any 2022, a Riudellots de la Selva es van utilitzar 1.027.009 m³ d'aigua per a usos industrials i serveis connectats a la xarxa de subministrament d'aigua. Fa 10 anys, l'activitat industrial era un 30% inferior a l'actual i el consum d'aigua va ser de 969.450 m³. Mentre que en els últims 10 anys, l'activitat industrial ha crescut un 30%, el consum d'aigua només ho ha fet un 5,6%.

Per a moltes empreses, l'aigua és un recurs imprescindible. La seva manca obligaria a moltes d'elles a paralitzar o suspendre temporalment la seva activitat, amb la consegüent pèrdua de llocs de treball i riquesa del país. Per aquest motiu, cada cop més, els plans estratègics empresarials incorporen accions de millora i estalvi d'aigua, ja que som plenament conscients de l'augment de l'escassetat d'aquest recurs.

Cal prendre mesures, no només per part de les empreses o dels usuaris domèstics, com ja estan fent, sinó també per part de totes les administracions. Han d'invertir els recursos que obté de les empreses i els particulars en la reducció de les fuites d'aigua, la millora de les infraestructures de transport, captació, reaprofitament, la posada en marxa de dessalinitzadores. Aquestes darreres poden ser una solució a les situacions d'excepcionalitat. En aquest sentit, Catalunya està molt enrere en comparació amb altres comunitats, com la Valenciana, que actualment en té 46, enfront de les 2 úniques que té Catalunya.