Convocatòria préstecs projectes inversió i desenvolupament industrial

  • 30 Març 2021

El dia 25 de març de 2021 el Diari Oficial de la Generalitat va publicar la RESOLUCIÓ EMC/813/2021, de 3 de març, per la qual es fa pública la convocatòria per als anys 2021 i 2022 de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial (ref. BDNS 554325).

 

L'objectiu és finançar projectes duts a terme per empreses amb capacitat d'arrossegament per tal d'impulsar la creació d'ocupació i les inversions al llarg de tota la cadena de valor, i que, a més, tinguin un efecte significatiu sobre la reactivació de l'activitat industrial, tant en l'àmbit sectorial com territorial.

 

El termini per presentar la sol·licitud és el 31 de Desembre de 2022 o fins que s'exhaureixi el pressupost de la partida.