Ajuts incentivadors a l’autoconsum i emmagatzematge amb fonts d’energia renovable

  • 23 Juliol 2021

A mitjans de setembre 2021 el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico publicarà la convocatòria d' ajuts incentivadors a l’autoconsum i emmagatzematge amb fonts d’energia renovable. La convocatòria compta amb 3 programes adreçats a les activitats econòmiques, els quals es detallen a continuació:

Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.

Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.

Programa d’incentius 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.

Per accedir a les bases de la convocatòria i més informació feu clic aquí