El polígon de Riudellots de la Selva, zona cardioprotegida

  • 04 Enero 2024

Avui s'han posat en marxa els 3 desfibril·ladors que l'APRS amb col·laboració amb l'Ajuntament de Riudellots va instal·lar els passats dies al polígon. Aquests es troben ubicats al C/Onyar núm. 30 (sector llevant), Av. Mas Pins núm. 81 (sector central) i Av. Mas Pins núm. 14 (sector ponent). En les pròximes setmanes l'associació organitzarà una formació per les empreses, així com difusió d'un vídeo explicatiu, amb l'objectiu de donar a conèixer el funcionament dels aparells.

Des de fa molts anys l'APRS venia reclamant a l'Ajuntament de Riudellots i Dipsalut la instal·lació de desfibril·ladors al polígon, per tal de millorar la seguretat dels més de 10.000 empleats que venen a treballar, les persones que acudeixen a fer-hi gestions o els habitants del poble. Com passa moltes vegades, els serveis del municipi es mesuren pel nombre d'habitants empadronats i no per les persones que realment conviuen al poble. Donat que Riudellots té 2000 habitants empadronats, la diputació va assignar 2 desfibril·ladors que van ser instal·lats al seu moment al pavelló i a la plaça de l'església, deixant al polígon desprotegit. 

Un cop es va decidir que l'APRS instal·laria els aparells, es va demanar a través de l'Ajuntament que sol·licités a Dipsalut que assumissin la seva gestió i manteniment, ja que podríem dir que el desfibril·lador és un servei públic, donat que qualsevol persona en un moment donat el pot utilitzar. Segons l'Ajuntament, Dipsalut no vol assumir el manteniment tot i ser els mateixos models que ells instal·len i ser un benefici per tothom. Per tant, des de l'APRS demanem a Dipsalut que replantegi la seva postura.

Finalment, voldríem agrair a l'empresa Temic, associat de l'APRS, per la seva col·laboració en el disseny i instal·lació de les estructures que suporten els desfibril·ladors, així com la professionalitat de l'empresa Cardiosos, subministradora i instal·ladora dels aparells.

Col.labora: