L'APRS estudia la possibilitat de crear una comunitat energètica al polígon industrial

  • 16 January 2023

L'energia és un element necessari per a la majoria d'empreses i en alguns casos transcendentals pel funcionament de l'activitat. En aquest últim any sobretot, amb la guerra de Rússia-Ucraïna, el preu de l'energia (llum, gas i petroli) ha pujat a nivells mai vistos. Això ens ha fet adonar (o fer més clarivident una realitat) que Europa és summament dependent de tercers països en aquest àmbit, motiu pel qual s'ha activat diferents mecanismes per reduir aquesta dependència energètica, amb l'afegit que aquesta reducció ha d'anar lligada al procés de descarbonització.

Tots aquests elements han fet que des de l'APRS veiem important actuar en aquest àmbit, creant una comunitat energètica de llum i gas al polígon. Per aquest motiu s'està realitzant un estudi per impulsar la seva creació, raó per la qual s'ha començat a demanar dades als associats sobre els consums de llum i gas, així com altres dades necessàries.

Què és una comunitat energètica?

Una comunitat energètica local és una nova figura en la cadena de valor socioeconòmic del sector energètic. És pot constituïr sota la forma jurídica d'una associació, cooperativa, o qualsevol altra entitat jurídica que estigui controlada per membres locals (ciutadania, teixit productiu, ens locals), sense ànim de lucre i dedicada a activitats en el sector energètic (producció, distribució, agregació, etc.). Es tracta doncs d'un mecanisme organitzatiu que permet que diferents actors locals participin activament de la transició energètica de forma conjunta, ja sigui produint energia, compartint-la, o establint mecanismes de gestió i estalvi energètic.

Quin objectiu té?

L'objectiu principal sempre és la reducció del cost de l'energia sense perdre de vista que aquesta sigui sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Si ja tinc plaques solars o qualsevol mecanisme de producció d'energia, puc participar? 

Sí. La participació en la comunitat energètica és compatible, ja que es pot vendre l'excedent o comprar a millor preu si es té dèficit en la producció.